אמש ,עם ראש הנציגות התורכית בישראל וקונסול הכבוד רוני וייס בקבלת הפנים של שגרי…