ביום העצמאות בביתו של יאקי לויטר קונסול הכבוד בישראל של טובאלו. בתמונה: גם …