בערב הגאלה של “הרוח הישראלית” שלושה דורות של עולים לישראל: נתן שרנסקי, יו”ר ה…