ברכות לשגריר פולניה בישראל לרגל 100 שנות עצמאות פולנית. Congratulations to t…