גד, נחמה ומשפחת נשיץ היקרה, ביום ההתייחדות עם בנכם איתן ז”ל, מועדון השגרירים …