היום במלון דן מיפגש כלכלי מרשים בין ראשי הכלכלה והסחר מישראל והמשלחת הכלכלית …