היום ,ה14 ביולי, הוא יום הבסטיליה,יום העצמאות של צרפת. ברכות לרפובליקה הצרפתי…