היום מציינים בעולם את קרבנות היעלמות כפוייה INTERNATIONAL DAY OF THE VICTIMS …