הישיבה הראשונה לשנת 2016-2017 של הועד המנהל של מועדון השגרירים בישראל. The fi…