המנצח מלחין ופסנתרן, גיל שוחט, עם מארחת השגרירות הזרות בישראל ביום האישה הבינל…