הערב בישיבה השנתית החגיגית של לשכת המסחר ישראל קוריאה בראשות ידידי קונסול הכ…