הערב ,בקבלת הפנים של הנספח הצבאי של סין עם שגריר סין, הנספח הצבאי, ושליחת הרדי…