ה ע ו ל ם ז ו כ ר י ו ם ה ש ו א ה ה ב י נ ל א ו מ י 2016 מועדון השג…

ה ע ו ל ם ז ו כ ר
י ו ם ה ש ו א ה ה ב י נ ל א ו מ י 2016
מועדון השגרירים בישראל מצטרף לאלפי האישים והמוסדות ברחבי תבל המציינים את יום השואה הבינלאומי.
זו השנה העשירית שהקהיליה הבינלאומית זוכרת ומציינת את השואה .הנושא של יום השואה 2016 הוא : “השואה וכבוד האדם”.
שני שליש מיהדות אירופה שהוכחדה בשואה מהווים תזכורת כואבת לכישלון הקהיליה הבינלאומית להגן על חיי היהודים וזכויות האדם הבסיסיות שלהם.
גלי האנטישמיות הישנה כמו החדשה והפגיעה הנמשכת, גם היום, ביהודי אירופה,אך גם מחוצה לה, מחייבים לא רק דיבורים ודיונים אלא מעשים של ממש!

THE WORLD REMEMBERS

THE INTERNATIONAL SHOA DAY 2016

The Ambassadors Club of Israel joins the International community in commemorating the International Shoa Day.
The theme for 2016 Shoa Day is
“THE HOLOCAUST AND HUMAN DIGNITY”
The Shoa, which resulted in the destruction of two third of European Jewry , remains one of the most painful reminders of the International community’s failure to protect them.
In face of today waves of hatred and antisemitim ,old and new, what is needed urgently is action . Words are not enough!

[ad_2]

/ Past Events