מועדון השגרירים בישראל אבל על מותו בטרם עת של חברנו היקר, שגריר צ׳כיה לשעבר בי…

Book of condolences in honour of Ivo Schwarz

In honour of late Ambassador of the Czech Republic to the State of Israel, Mr. Ivo Schwarz, a book of condolences will be opened at the Embassy of the Czech Republic, Zeitlin St. 23, Tel Aviv, on Wednesday April 3 from 14:00 to 16:00 and on Thursday April 4 from 10:00 to 12:00.

Kondoleční kniha k úmrtí Ivo Schwarze

Kondolenční kniha k úmrtí bývalého velvyslance České republiky v Izraeli pana Ivo Schwarze bude otevřena v prostorách Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu, na adrese 23, Zeitlin St., a to ve středu 3. dubna od 14h00 do 16h00 a ve čtvrtek 4. dubna od 10h00 do 12h00.

[ad_2]

/ Past Events