מועדון השגרירים בישראל מברך את חבריו ואת עם ישראל כולו בברכת “ובחרת בחיים”. …