מועדון השגרירים בישראל מברך את חבריו ,מוקיריו ואת עם ישראל בברכת “ובחרת בחיי…