מועדון השגרירים בישראל מברך את מר עמי שגיא על מינויו כקונסול כבוד של אסטוניה. …