מועדון השגרירים בישראל מרכין ראש על פטירתו של שמעון פרס, הנשיא התשיעי של מדינת…

מועדון השגרירים בישראל מרכין ראש על פטירתו של שמעון פרס, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל.
הליכתו הינה אבידה גדולה לעם ישראל ולקהיליה הבינלאומית.
יהי זיכרו ברוך.
The Ambassadors’ Club of Israel expresses it deep sadness with the passing of Shimon Peres the 9th President of the State of Israel.
Mr Peres was one of the founding fathers of Israel and one of its most illustruous leaders .
He will be remembered as one of the greatest statesmen of our times and a champion of Peace , Science and Innovation.

[ad_2]

/ Past Events