מועדון השגרירים גאה להשתתף בארוחת ערב מטעמו של קונסול הכבוד של נאורו בישראל …

מועדון השגרירים גאה להשתתף בארוחת
ערב מטעמו של קונסול הכבוד של נאורו בישראל דוד בן בסט ורעייתו לכבוד נשיא הרפובליקה של נאורו שהגיע ארצה עם פמליה לביקור רשמי בישראל.הנשיא ברך את ישראל והכריז כי נאורו תהיה תמיד לצד ישראל למרות הלחצים המופעלים עליה.השתתפו בארוחה שני השרים כץ וכן השרים לוין,אקוניס וגילה גמליאל ; חברי הכנסת בוקר , ביטן , קורן, ברקו, זוהר ואילטוב;נציגי משרד החוץ, וחברי הבורד של מועדון השגרירים:נאור,עמית,אלאלוף ועורקאבי שהגישו לנשיא תעודת הוקרה על תרומתו ליחסים המצויינים עם ישראל.
The Ambassadors Club was proud to participate at a dinner offered by David Ben Basat, Naouro Honorary Consul ,and his wife, in honour of the President of the Republic of Naouro H.E Mr BARON WAQA and his delegation on the occasion of his official visit in Israel.
Attending the event were :several ministers,members of Knesset,diplomats and the board members of the ambassadors’ club who presented to the President the club Award of Excellence for his contribution to the excellent relations with Israel.

[ad_2]

/ Past Events