מועדון השגרירים השיק מיזם סולידריות עם השגרירים הזרים המכהנים בישראל. המיזם ה…