מועדון השגרירים מברך את מדינת ישראל ביום חגה. עלי והצליחי מדינה אהובה! The A…