מועדון השגרירים מברך את מרכז השלטון המקומי לרגל ועידת השלטון המקומי השישית וי…