מועדון השגרירים מברך את צוות המצילים מכל העולם,כולל מישראל, ואת מפקדי מיבצע ה…