מועדון השגרירים מצטרף לעם בישראל בחיזוק ידיהם של כל הרופאות והרופאים העושים י…