מועדון השגרירים, מצייין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יחד עם כל עם ישראל. ה…