מועדון השגרירים מרכין ראש לנוכח האסון במירון, משתתף יחד עם כל עם ישראל באבל …