מועדון השגרירים מתאבל מרה על ברונו לנדסברג – קונסול הכבוד של רומניה – שהלך ל…