מועדון השגרירים מתיחד ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יחד עם העם בישראל, עם זיכר…