מועדון השגרירים מתייחד עם עם ישראל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. הנושא המרכזי של…