נשיא מועדון השגרירים מעניק את כרטיס החבר החדש הראשון של המועדון לקונסול הכבוד …