סדרת ראיונות עם קונסולי כבוד בהסגר הקורונה – ראיון עם קונסול הכבוד של גיאורגיה, מני בניש