עם קבוצת בני נוער מביה”ס הישראלי לשגרירים צעירים אצל שגריר שבדיה בישראל בקבלת…