פגישה במלון דן עם השגריר החדש של פולניה בישראל מארק מגיירובסקי. איש צעיר ,מרש…