ראיון היום ב”מעריב” על חשיבות טיפוח קשרים טובים עם הדיפלומטים נציגי המדינות הז…