ראיונות נוספים עם קונסולי כבוד בהסגר הקורונה – גד פרופר, נטלי מימון, אורי פריגל,קרלו גרוס