שגרירת סלובניה בישראל אורחת כבוד במסיבת סיום משלחת שגרירים צעירים מהוד השרון….

שגרירת סלובניה בישראל אורחת כבוד במסיבת סיום משלחת שגרירים צעירים מהוד השרון.המשלחת ביקרה בלובליאנה במטה האירגון למאבק במוקשים. השגרירה מקבלת מראש ביהס לשגרירים צעירים בובה המסמלת ילדים ברחבי העולם הזוכים לסיוע מהאירגון הסלובני הבינלאומי העוסק בניטרול מוקשים באזורי סיכסוך.
The Slovenian Ambassador in Israel Ms BARBARA SUSNIK receives from Amb.ELDAN , Head of Israel’s school of young ambassadors, the doll symbol of Slovenia ITF demining unit which assists children in war zones.

[ad_2]

/ Past Events