ברכות לשגריר רוסיה בישראל מר אלכסנדר שיין ולצוות השגרירות לרגל היום הלאומי של…