מועדון השגרירים בישראל מברך את השגריר דויד פרידמן וצוות השגרירות לרגל יום העצמ…