מועדון השגרירים בישראל מברך את חברי המועדון המסחרי והתעשייתי לרגל חג היובל שלו…