מועדון השגרירים בישראל מברך את שגרירות אוסטריה בישראל, פורום התרבות האוסטרית -…

מועדון השגרירים בישראל מברך את שגרירות אוסטריה בישראל, פורום התרבות האוסטרית – תל אביב, אוניברסיטת תל אביב וחברת ÖBB-Holding AG על נעילת התערוכה “שנים מודחקות: הרכבת והנציונל-סוציאליזם באוסטריה 1938 – 1945”.

The Ambassadors’ Club of Israel congratulates the Austrian Embassy, Austrian Cultural Forum Tel Aviv, Tel Aviv University and ÖBB-Holding AG on the closing of the exhibition “The Suppressed Years: Railway and National Socialism in Austria 1938-1945”.

[ad_2]

/ Past Events