מועדון השגרירים בישראל משתתף באבל הכבד של העם האמריקני ושולח תנחומיו למשפחות ק…