עם ישראל מתייחד עם זכר ששת המיליונים מבניו ובנותיו שניספו בשואה. The people o…